En fremtidsrettet gård med lange tradisjoner

Vi lever av naturen og ønsker å ivareta den på en respektfull måte,
og jorda rundt oss tenker vi like mye på skal ivaretaes, som oss mennesker og dyr som lever i sammenheng med naturen.
Kyrne og grisene er våre viktigste samarbeidspartnere. Derfor tar vi godt vare på dem gjennom hele sitt livsløp. De skal trives og ha et godt liv innenfor rammene av gården vår.

Vi brenner for å skape gode produkter gjennom fokus på kvalitet i hele syklusen, fra fôret og stellet av dyrene til ferdig produkt.

Dyrene våre

Du kan lese mer om våre melkekyr her. Vi har også oppfôring av egne kviger og oksekastrater, og du kan lese om kastratene her.

Vi gikk til anskaffelse av frilandsgris, for det bidrar til vårt mål om å skape en allsidig drift. Vi har valgt å drive med renraset duroc, for vi mener den har en overlegen kjøttkvalitet. Du kan lese mer om våre frilandsgriser her.

visjon

Vi har flere fremtidsplaner… Disse handler i hovedsak om å skape en helhetlig og allsidig gård som tar vare på det meste av ressursene som finnes i lokalområdet. Du kan lese mer om oss her.