Om oss

Bjørnør Gård er drevet av Nathalie og Anders Haavimb-Jystad, og med friskt mot, masse kjærlighet, tusen ideer og en visjon om et livsverk i pakt med kjærligheten og naturen, kjøpte vi denne gården på Roan i 2017. Uten noen gang å ha hørt om Roan, så flyttet oss hit, oss to´an (etter et par turer for å vurdere kjøpet, selvsagt)! Tre uker etter kom sønnen vår Arn til verden, og vi ble tre, pluss 90 storfe i løsdrift. Etter det har mye skjedd, og en av de største begivenhetene var at dattera vår Noella, kom til verden jula 2018.  

Bjørnør Gård, på Roan, i Åfjord kommune, på Fosenhalvøya i Trøndelag, rett ved havet – en gård med lange tradisjoner, som kan dateres tilbake til 1500-tallet. Alle de ulike driverne har med tiden utviklet gården til det den er i dag, og nå er det vår tur til å gjøre vårt ytterste for å forvalte gården og naturen rundt oss på en god måte. Hvem skulle tro at en sivilingeniør og en diplomøkonom fra Oppdal skulle bli bønder på Roan? Veldig få… men det ble vi da altså, og det er vi veldig takknemlige for. Læringskurven har vært og er bratt, utfordrende, lærerik, interessant og inspirerende. Og vi vokser og gror som mennesker, i takt med gården og naturen rundt oss. 

Dyra

Vår hovedgeskjeft er melkeproduksjon, og vi har løsdriftsfjøs med robot og ca 32 melkekyr av rasen NRF, samt avdelinger for kalver og kviger. Vi har i dag en kvote på 270 000 liter, som vi leverer til TINE. Du kan lese mer om våre melkekyr her. Vi har også oppfôring av egne kviger og oksekastrater, og du kan lese om kastratene her.

For å utnytte naturlige råvarer og skape mest mulig helhet på gården, gikk vi til anskaffelse av frilandsgris. Vi har valgt å drive med renraset duroc, for vi mener den har en overlegen kjøttkvalitet. Du kan lese mer om våre frilandsgriser her.

Drift

Vi lever av naturen og ønsker å ivareta den på en respektfull måte, og jorda rundt oss tenker vi like mye på skal ivaretaes, som oss mennesker og dyr som lever av det den produserer. Kyrne og grisene er våre viktigste samarbeidspartnere. Derfor tar vi godt vare på dem gjennom hele sitt livsløp. De skal trives og ha et godt liv innenfor rammene av gården vår.

Vi driver gården vår etter økologiske prinsipper og sirkulærøkonomi, og vi etterstreber alltid å bli mer og mer bærekraftig. Vi har nå Debio godkjent økologisk jord. Vi skulle ønske vi kunne drive økologisk melkeproduksjon også, men TINE henter ikke øko-melk ute hos oss. Vi får heller ikke Debio godkjent oksekastratene, siden melkekyrne ikke er Debio godkjent, selv om de i realiteten er det. Vi har valgt å ikke legge om frilandsgrisen til økologisk, fordi det er like viktig for oss å drive med sirkulær økonomi og ta i bruk lokale ressurser i produksjonen vår.

Vi mener en drift uten sprøytemidler er det beste for både oss, dyrene og naturen. Heldigvis har vi et godt samarbeid med naboene som driver med eggproduksjon, så vi håndterer alt av hønsegjødsla deres. Vi er heldige som har den, og gir et godt tilskudd til jorda våres. Dette er nok et eksempel på god sirkulærøkonomi, hvor deres avfall blir som gull for våre jorder. En stor bonus er også at vi slipper å bruke kunstgjødsel.

Produkter

Vi er to engasjerte bønder, som ønsker å produsere mat av ypperste kvalitet. Vi brenner for å skape gode produkter gjennom fokus på kvalitet i hele syklusen, fra fôret og stellet av dyrene til ferdig produkt. Gården vår er livet vårt, og siden vi anser kvalitet som en viktig livskvalitet, legger vi vekt på å skape kvalitetsprodukter som også våre kunder kan sette pris på!

Vi har flere fremtidsplaner… Disse handler i hovedsak om å skape en helhetlig og allsidig gård som tar vare på det meste av ressursene som finnes i lokalområdet.

Bakgrunnen for valget vårt om å bli bønder, var først og fremst at vi ønsket å drive med et livsverk som vi kunne skape og utvikle sammen, og våre sammensatte personligheter og bakgrunner kunne kort oppsummeres til interessen for natur og mat. Og vi fant ut at bondeyrket passet oss perfekt! Vi ønsker også å gi barna våre en oppvekst tett på naturen, og lære dem om kretsløpet vi lever i og av.