bjørnør grasfôra oksekastrater

Hils på de gode oksekastratene våre! Disse er oksekalver av våre melkekyr, og blir kastrert slik at vi kan ha de ute på beite og de kan spise gress og urter fra utmarka. Kastrater vokser saktere enn vanlige okser, og det gjør at kjøttkvaliteten blir mye mørere. Våre oksekastrater er kun fôra på vårt økologiske gras, og det gir mer omga 3 fettsyrer i kjøttet enn om de hadde fått kraftôr i tillegg.

De går med Nofence klaver med solcellebatteri, og det fungerer utmerket. Vi kan lett flytte dem fra sted til sted og alltid vite hvor de er. I vinter hadde vi 17 av kastratene ute, og da må det byttes batteri i løpet av vinteren. Noen er mer tam enn andre, så da går det greit å skifte, men noen er mer sky og der blir det skikkelig rodeo! De har tilgang til en rundbuehall med halm, og blir servert vann og gras hver dag i disse kalde tider.

Sommeren 2021 blir de første grasfôra oksekastratene våre slakteklare. De er da mellom 22 og 24 måneder gamle og har levd kun på økologisk gras. Vi bruker bare litt kraftfôr som lokkemiddel, når de skal flyttes til et nytt beite og når vi skal skifte klaver, batteri eller justere halsbånd etter som de vokser og blir større.

Kastratkjøtt er bevist mye mørere enn vanlig oksekjøtt, og de har levd et mye friere liv siden de kan være ute på beite. Trondheim Slakthus foredler oksekastratene våre, og vi får også en del tørrmodnet kjøtt. På MatPrat sine sider står det:

“Dry age, eller tørrmodning som det heter på godt norsk, er en gammel konserveringsmetode av kjøtt. Har du spist det en gang, er det stor fare for at du blir avhengig! Tørrmodning har tradisjoner langt tilbake i tid, og blir gjerne beskrevet som «gamlemetoden» når det kommer til konservering av kjøtt.”