Våre melkekyr

Vi driver melkeproduksjon med storferasen NRF. Vi har løsdrift med 67 liggeplasser, egen fôravdeling og Delaval melkerobot. Vi driver jorda vår økologisk, så de spiser kun økologisk gress samt kraftôr. Vi har ikke lagt om dyrene til økologisk, for TINE henter ikke økologisk melk ute hos oss, så vi får ikke merpris for melka selv om vi hadde lagt om til økologisk, så dermed har vi ikke økonomisk mulighet til det. Men hovedrasjonen deres er gras, så vi sier vi driver logisk 🙂 

“NRF” står for Norsk Rødt Fe og er den mest brukte kurasen i Norge i dag. NRF-kua er et resultat av et kontinuerlig avlsarbeid med å avle fram ei ku som er best mulig tilpasset norske melkeprodusenters behov helt siden starten i 1935. NRF-kua kjennetegnes ved at den melker bra, produserer mye kjøtt, har god fruktbarhet, god helse og sterke bein. I tillegg kalver den lett og er svært livskraftig. (ref. Geno.no) Dette gjør NRF kua til en veldig bærekraftig ku, da den både har god helse og har flerbruksverdi. Det å spise kjøtt fra melkekyr og avkom av melkekyr, er en bærekraftig måte å produsere kjøtt fra storfe på. Kua er avhengig av å kalve for å kunne melke, så i tillegg til melka, så får vi enten ei ny melkeku eller en fremtidig okse/kvige som blir til kjøtt. 

Kjøttet fra NRF kua blir av mange sett på som et veldig godt og bærekraftig kjøtt. Se artikkel fra Buskap, hvor kjøttforedler Idar Håland beskriver sin forkjærlighet for NRF kjøttet:

«Velger NRF-kjøtt for smak og bærekraft«

Hvis det er interesse for å kjøpe kjøtt fra våre kyr og kastrater, så er det bare å ta kontakt.