Våre melkekyr

Vi drev med melkeproduksjon fra vi tok over i 2017, men så oss dessverre nødt til å avslutte denne produksjonen på gården mars 2023. Den var alt for tidkrevende i forhold til hva vi fikk betalt for, og det krever kontinuerlig store investeringer for å drive. Vi drev melkeproduksjon med storferasen NRF, i løsdrift med 67 liggeplasser, egen fôravdeling og Delaval melkerobot. Vi driver jorda vår økologisk, så de spiste kun økologisk gress samt kraftôr. Vi fikk ikke lagt om dyrene til økologisk, for TINE hentet ikke økologisk melk ute hos oss, så vi fikk ikke merpris for melka selv om vi hadde lagt om til økologisk, så dermed hadde vi ikke økonomisk mulighet til det. Men hovedrasjonen deres var gras, så vi sier vi driver logisk 🙂 

“NRF” står for Norsk Rødt Fe og er den mest brukte kurasen i Norge i dag. NRF-kua er et resultat av et kontinuerlig avlsarbeid med å avle fram ei ku som er best mulig tilpasset norske melkeprodusenters behov helt siden starten i 1935. NRF-kua kjennetegnes ved at den melker bra, produserer mye kjøtt, har god fruktbarhet, god helse og sterke bein. I tillegg kalver den lett og er svært livskraftig. (ref. Geno.no) Dette gjør NRF kua til en veldig bærekraftig ku, da den både har god helse og har flerbruksverdi. Det å spise kjøtt fra melkekyr og avkom av melkekyr, er en bærekraftig måte å produsere kjøtt fra storfe på. Kua er avhengig av å kalve for å kunne melke, så i tillegg til melka, så får vi enten ei ny melkeku eller en fremtidig okse/kvige som blir til kjøtt. 

Kjøttet fra NRF kua blir av mange sett på som et veldig godt og bærekraftig kjøtt. Se artikkel fra Buskap, hvor kjøttforedler Idar Håland beskriver sin forkjærlighet for NRF kjøttet:

«Velger NRF-kjøtt for smak og bærekraft«